Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
19 postów 0 komentarzy

Dokąd Polsko?

Włodzimierz Bojarski - Energetyk, profesor doktor habilitowany, senator I kadencji, Członek Polskiej Akademii Nauk. Kawaler Kawaler odznaczenia Polonia Mater Nostra Est

Program dla Polski - społeczna gospodarka rynkowa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kontynuacja artykułu na temat Trzeciej Drogi

 I. Polityka gospodarcza państwa

1. Skuteczne zaangażowanie państwa w utrzymanie trwałego, wysokiego wzrostu gospodarczego, łagodzącego wahania koniunkturalne, z bezpośrednim udziałem państwa w działalności inwestycyjnej. Długoterminowe, strategiczne programowanie rozwoju kraju i konsekwentne działania realizacyjne.
2. Przywrócenie dominującej własności państwowej w krajowych bankach i instytucjach finansowych oraz przestrzeganie państwowego monopolu emisji pieniądza i kreowania kredytu. Koncentracja polskiego kapitału i jego zaangażowanie inwestycyjne w obiektach priorytetowych.
3. Zachowanie i przywrócenie własności państwowej przedsiębiorstw w dziedzinach o znaczeniu strategicznym oraz w podstawowej infrastrukturze gospodarczej. Zarządzanie nimi w systemie menedżerskim, na warunkach komercyjnych.
4. Zachowanie państwowej własności zasobów naturalnych, wód otwartych i lasów. Ochrona własności polskiej ziemi, ochrona środowiska przyrodniczego i urody krajobrazu.
5. Zapewnienie na terenie kraju właściwego standardu połączeń komunikacyjnych, zaopatrzenia energetycznego i łączności.
6. Skuteczna działalność antymonopolowa państwa i dbałość o uczciwą konkurencję. Obrona praw konsumentów i usługobiorców oraz strategiczna ochrona rynku krajowego.
7. Ulgi podatkowe i zwolnienia dla przedsiębiorstw inwestujących w kraju w preferowanych dziedzinach i zwiększających zatrudnienie.
8. Wspieranie organizacyjne i finansowe programu dużego budownictwa mieszkaniowego.
9. Wspieranie, wieloma sposobami, zakładania i rozwoju: spółdzielczości, drobnej i średniej przedsiębiorczości, pracy na własny rachunek,  rodzinnych gospodarstw rolnych i lokalnych przetwórni oraz przedsiębiorstw rodzinnych.
10. Ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego, polskiej kultury i nauki.
 
                                     II.  Praca i aktywność obywatelska
1. Wprowadzenie nowoczesnego ustawodawstwa pracy (dotyczącego ochrony i bezpieczeństwa pracy, czasu pracy i minimalnego wynagrodzenia, prawa do dokształcania, akcji socjalnej i innych), dostosowanego także do elastycznych form zatrudnienia, pracy w niepełnym wymiarze czasu, pracy sezonowej, pracy woluntariuszy i tp. Skuteczne egzekwowanie tego prawa.
2. Trwały i efektywny system ubezpieczeń społecznych, rentowych i emerytalnych, dostosowany do różnych form zatrudnienia.
3. Propagowanie poszerzonej partycypacji pracowników w zarządzaniu, wynagrodzeniach i własności przedsiębiorstw.
4. Ustawowe określenie menedżersko-pracowniczego charakteru nowoczesnego przedsiębiorstwa, z poszerzonym udziałem pracowników w zarządzaniu i podziale dywidendy (typy partycypacji, statusu rady pracowniczej, związków zawodowych i inne).
5. Organizowanie  możliwie pełnego zatrudnienia w kraju (jak podano w części I ) oraz dodatkowo uruchamianie robót publicznych, zatrudnienia socjalnego i nowych miejsc pracy na wsi, wolontariatu, hufców pracy itp.
6. Wspieranie zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidzkich.
7. Rozwój ośrodków szkolenia zawodowego, dokształcania i przekwalifikowania oraz aktywnego pośrednictwa pracy i zatrudniania, a również wspierania bezrobotnych.
8. Propagowanie i wspieranie spółdzielczości mieszkaniowej,  produkcyjno-handlowej,   akcjonariatu rolniczego i plantatorskiego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeń i poręczeń wzajemnych,społecznych organizacji konsumenckich oraz stowarzyszeń charytatywnych, kulturalnych, artystycznych, regionalnych i t.p.
9. Propagowanie i wspieranie uwłaszczenia obywateli, w wyniku korzystnego wykupu mieszkań, gruntów, akcji przedsiębiorstw, szczególnie tych w których się pracuje i innych.
10. Angażowanie się społeczne obywateli w ramach związków i korporacji zawodowych, poszerzonych form demokracji i aktywności samorządów terenowych oraz organizacji społecznych i politycznych.
 
                                          III. Polityka rodzinna i społeczna
1. Wprowadzenie szerokiej polityki rodzinnej: dłuższych urlopów macierzyńskich i opiekuńczych, wyższych dodatków rodzinnych, mieszkaniowych, wychowawczych i szkolnych.
2.  Rozwój rodzin zastępczych, gniazd wychowawczych i małych ośrodków opiekuńczych.
3. Rozbudowa publicznych służb socjalnych i ich efektywnej działalności oraz wspieranie organizacyjne, prawne, lokalowe i finansowe organizacji i placówek społecznych i kościelnych, służących szeroko rozumianej pomocy społecznej, wychowawczej, oświatowej i kulturalnej
4. Rozbudowa publicznych oraz wspieranych przez państwo społecznych, kościelnych i prywatnych domów opieki i hospicjów dla osób schorowanych, bezdomnych, samotnych i starszych.
5. Dalsze utrzymanie małych szkół i świetlic wiejskich i miejskich oraz rozbudowa sieci szkół wszystkich typów o wysokim standardzie nauczania i wychowania.
6. Dożywianie ubogich dzieci w szkołach oraz przywrócenie, zlikwidowanej w okresie transformacji, szkolnej profilaktyki leczniczej.
7. Bezpłatne szkolnictwo publiczne na wszystkich poziomach (ze zobowiązaniem absolwentów szkół wyższych do odpracowania w kraju lub pokrycia części kosztów kształcenia).
8. Rozwinięty system stypendialny w szkolnictwie średnim i wyższym, łatwiej dostępny dla młodzieży wiejskiej i z uboższych środowisk.
9. Rozwój ogólnodostępnej publicznej służba zdrowia; w tym objazdowych ambulansów profilaktyczno-leczniczych na wsi oraz ogólnodostępnych ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych i sanatoriów. Zapewnienie wysokich standardów usług leczniczych.
10. Rozbudowa i utrzymanie publicznych parków, ośrodków rekreacyjno-sportowych, bibliotek, czytelni, domów kultury, zespołów artystycznych itp.
            Wskazana jest szersza realizacja powyższych zadań w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, przy zapewnieniu właściwego nadzoru państwowego i refundacji kosztów.
 
                                                  IV. Zdrowe zasady opodatkowania
1. Wyraźnie progresywne opodatkowanie dochodów indywidualnych i rodzinnych, łagodzące dysproporcje dochodowe w społeczeństwie oraz nierówność szans życiowych i wolności.
2. Progresywne podatki: spadkowy i katastralny (z wysokim progiem wolnym od opodatkowania),   łagodzące narastanie rozwarstwienia majątkowego w społeczeństwie .
3. Podwyższone opodatkowanie papierosów, alkoholi, używek oraz innych wyrobów i usług szkodliwych indywidualnie i społecznie (które powodują wyższe koszty społeczne utrzymania porządku, bezpieczeństwa i leczenia).
4. Wprowadzenie podatku Tobina od spekulacyjnych transakcji finansowych i walutowych; powstrzymujący ucieczkę środków finansowych z gospodarki realnej, a obciążający jedynie najbogatszych.

 

KOMENTARZE

 • CO TU KOMENTOWAĆ...
  Pan profesor jako przeciwniki Unii Europejskiej, prywatyzacji, wolnego handlu, wolnego rynku i elektrowni atomowych sprokurował dla Polski śliczności programik zmierzający ku całkowitemu upadkowi i podporządkowaniu krajowi ościennemu.

  Katastrofa.
 • @autor & @all
  Trzecia droga potrzebna Nam jak trzecia noga.

  PS.

  Do punktu III.10 dodałbym jeszcze - basenu o wymiarach olimpijskich w każdej szkole, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w każdym przedszkolu i kompletu dzieł zebranych towarzysza Bojarskiego w każdym mieszkaniu.

  Dodatkowo, zestawu "Mała poligrafiia" w każdej rodzinie - na wypadek, gdy zabraknie kasy do pierwszego.

  A co. Jak już socjalizm, to pełną gębą, co mamy się tam opatyczać. Niech głupie amerykańce i takie tam inne nam zazdroszczą.

  Tak trzymać.

  Z komsomolskim priwietom towarzyszu i obywatelu.
 • @autor
  Zmęczyłem do końca.

  I nie wiem - mam deja vu, czy może przespaliście towarzyszu ostatnie 60 lat?
 • @
  Obawiam się, że ze społeczną gospodarką rynkową to to wiele nie ma.
  Jest to spis marzeń, nie zawsze realnych. Brak jakichkolwiek informacji jak je zrealizować (a czasem trudno odpowiedzieć na pytanie: po co).
  Taki jest niestety efekt mylnych poglądów (na które wskazałem pod poprzednim tekstem).
  Przykładowo:
  "Ulgi podatkowe i zwolnienia dla przedsiębiorstw inwestujących w kraju w preferowanych dziedzinach i zwiększających zatrudnienie."
  A dlaczego mamy robić jakieś szczególne preferencje?
  Albo:
  "Wprowadzenie szerokiej polityki rodzinnej: dłuższych urlopów macierzyńskich i opiekuńczych, wyższych dodatków rodzinnych, mieszkaniowych, wychowawczych i szkolnych. "
  Przecież to zupełnie nierealne. Aby prowadzić sensowną politykę rodzinną, należy spowodować, by praca ojca zapewniła utrzymanie rodzinie.
 • @Włodzimierz Bojarski
  "...4. Ustawowe określenie menedżersko-pracowniczego charakteru nowoczesnego przedsiębiorstwa, z poszerzonym udziałem pracowników w zarządzaniu i podziale dywidendy (typy partycypacji, statusu rady pracowniczej, związków zawodowych i inne)..."

  Preferowałbym jednak spółkę właścicielsko-pracowniczą. Jej atutem byłby twardszy zarząd niezbędny do sprostania wymogom walki konkurencyjnej. Legislacja jednak powinna uwzględnić;
  - zasady prowadzenia czynności handlowych na wspólny rachunek. To nie jest wspierane w polskim prawie gospodarczym
  - istnienie w przedsiębiorstwach podwójnego planu własnościowego: kapitał statutowy (właściciela) i pracowniczy majatek produkcyjny.
  - Rada nadzorcza zbliżona do Montan-Mitbestimmung.
  Nie ryzykowałbym zakładania takich przedsiębiorstw w oparciu o istniejące prawo.

  Pozdrawiam
 • @Jerzy Wawro 21:15:14
  Masz rację. Po co szczególne preferencje dla polskich przedsiebiorców? Lepsze sa przeciez dla niemieckich i innych zagranicznych - prawda?
 • Włodzimierz Bojarski
  I to Pan uważa za program dla Polski:

  Wyraźnie progresywne opodatkowanie dochodów indywidualnych i rodzinnych;

  Następnie postuluje Pan ukarać dzieci, wnuki, i wszystkich pozostałych spadkobierc ów, za to że nieboszczyk nie przepił tego co mu opodatkowano progresywnie - tylko oszczędzał lub mądrze inwestował w złoto lub obrazy....Progresywnym podatkiem spadkowym;

  A jezeli głupek jakiś bezrozumny - kupił za resztę którą mu państwo zostawił dom - to dopadniemy go progresywnym podatkiemkatastralnym - tak aby nie mógł go zapłacić!

  O innychPana pomysłach zwiększania akcyzy szkoda moich słów.

  Panie Boże chroń moją Ojczyznę przed takim mysleniem

  Nie pozdrawiam
 • @nikander 21:17:53
  Józek - wiesz, że Ciebie lubię bardzo - ale nie pisz TAKICH BZDUR

  "Preferowałbym jednak spółkę właścicielsko-pracowniczą. Jej atutem byłby twardszy zarząd..... Nie ryzykowałbym zakładania takich przedsiębiorstw w oparciu o istniejące prawo".

  Dlaczego zarząd ma byc trwardszy, dla kogo trwardzy - czy dla pracowników? aby walczyć z konkurencją firma ta musi obniżyć np koszty - a więc zwolnić pracowników zbędnych

  Proszę łaskawie wytłumacz dlaczego nie ryzykowałbyś zakładania takich firm w oparciu o obecne prawo - znasz się na tym? - powiedz jakie to ryzyka istnieją...oswieć mnie

  Czekam na Twoją konkretną odpowiedź
 • @thot 21:30:19
  Nie rozumie Pan widać, że towarzysze Pana Bojarskiego (a może i Pan Bojarski) chętnie by te obrazy kupili.

  Najlepiej na szybkiej wyprzedaży - dwa dni na zapłacenie podatku od spadku, a za każdy dzień spóźnienia dodatkowe odsetki karne i komornik.

  Wtedy może uda się za friko cały dom kupić.

  A wdowa niech se idzie do przytułku, skoro nie rozumie nic ze "społecznej gospodarki rynkowej" i "wrażliwości socjalistycznej".

  Pozdrawiam
 • Dałem 5*, ale to chyba za dużo za spis pobożnych życzeń które może napisać gimnazjalista
  "2. Trwały i efektywny system ubezpieczeń społecznych, rentowych i emerytalnych, dostosowany do różnych form zatrudnienia."
  ==========

  No dobra, ale jaki do cholery konkretnie poza tym że trwały i efektywny, oraz "dostosowany"?


  "2. Progresywne podatki: spadkowy i katastralny (z wysokim progiem wolnym od opodatkowania), łagodzące narastanie rozwarstwienia majątkowego w społeczeństwie ."
  ==========================

  Tu Pana Profesora mam.
  To ma być zdrowy system podatków z KASTRATEM własności jako panaceum??? Proszę to przemyśleć, bo wezmę Pana także za kolejnego orędownika NWO w Polsce. To bardzo ważne, proszę się z tego wycofać i sprostować to, albo opisać obszernie, uzasadnić dlaczego - przy czym od razu piszę że MNIE PAN TYM NIE PRZEKONA mimo tzw "zabezpieczeń" biedoty bez dochodów, czy z nikłymi, ale posiadającymi nieruchomości. Mnie boli nawet płacenie podatku rolnego i od domu, niby nie dużo, ale za co do cholery, za co!!! To haracz systemowy, nie mam z tego dochodów, pole trzymam jako placówkę niczym w nowelach lektur. Powinna mi gmina płacić za to że trzymam to pole i coś ze stratami uprawiam, bo to bezpieczeństwo żywnościowe dla naszej społeczności, mogę hektar obsadzić, obsiać jarzynami, ziemniakami i wyżywić setki ludzi. Tymczasem jest odwrotnie, gmina pobiera kolejny haracz, należy takie podatki zlikwidować! To właściwy kierunek zmian!

  Wolny próg od kastrata własności szybko kolejna ekipa może zrobić "mniej wolny i coraz niższy". Śruba jest stopniowo przykręcana. Kastrat od razu wywoła zamieszki, rewoltę obywatelską większe od ACTA, bo to pierdoły przecież, a tu chodzi o podstawę bytu Polaków. Czy Pan wie co to jest trwać z emerytury np Krus 800zł? I takim ludziom narzucać kolejny podatek to jest LUDOBÓJSTWO i SKURWYSYŃSTWO. Tego Polacy nigdy nie kupią, już podwyżka cen energii może przechylić szalę, czarę goryczy. Nie dużo brakuje do zapalnika buntu. Niedużo.
 • @all
  Myślę, że to może mieć coś wspólnego z modelem skandynawskim z końca lat 80-tych. Na pewno nie ma nic wspólnego z ordoliberalizmem.
 • @thot 21:39:31
  "...Proszę łaskawie wytłumacz dlaczego nie ryzykowałbyś zakładania takich firm w oparciu o obecne prawo..." - status właściciela nie może być powieszony na cienkiej nitce jakiegoś głosowania. Mają o tym wiedzieć zarówno pracownicy jak i kontrahenci. Proszę zauważyć, że w wielu krajach ( np arabskich) liczy się "firma" osoby fizycznej i ta osoba fizyczna, która tę firmę reprezentuje.
  Prawo powinno stabilność tej "firmy" chronić.
  Wiem, wiem. Powiesz mi o spółce komandytowo- akcyjnej. Wiesz, ja nie lubię zawiązywania buta dżdżownicą. Oczekiwałbym tu jasnej sytuacji kodeksowej.

  Pozdrawiam ciepło.
 • O BORZE !!!!!
  To jest jakiś KOSZMAR !!!!!

  Mi się to ŚNI !!!!!

  Nie mogę uwierzyć w to, co czytam !!!!!!!!

  Oto próbki:
  - pełne zatrudnienie
  - roboty publiczne
  - hufce pracy (!!!)
  - podatek katastralny (przecież to pomysł na WYDZIEDZICZENIE NARODU !!!)

  Tego się nie da czytać !!!!
  To jakiś nowy Hilary Minc !!!
 • @Ultima Thule 22:03:14
  aaaa, już rozumiem !!! Ale się dałem nabrać !!!

  Ja myślałem, że to tak na poważnie !!!

  Ale na szczęście to tylko taki żart ...

  Ale się wystraszyłem !!!
 • konserwatystka 20:46:11
  niestety wychodzi na to że raczej nie nie konswerwatywna a bardziej i to chyba o wiele bardziej lewicowa... a nawet lewacka
 • @nikander 21:59:25
  Jak na następne spotkanie nie przygotujesz się z kodeksu spółek handlowych, a szczególnie z S.K.A. to stracisz brodę....mocium panie... czas na profesjonalizm, dżdżownica to wykręt, który często stosujes.... konkety...dlaczego MÓWISZ innym blogerom i czytelnikom niewinnym, ze Ty nie ryzykowałbyś....POWIEDZ
 • @nonscolar 21:02:56
  myślę, że nie 60 lat, lecz 95 ...
 • @all
  Szanowni blogerzy.

  Dopadliście nieszczęsnego towarzysza Bojarskiego jak stado szakali.

  A on, jak każdy prawdziwy socjalista chce na złość zrobić wszystkim dobrze.

  Oj nieładnie tak, nieładnie.
 • @thot 22:15:01
  Dlaczego nie ryzykowałbym: jeden udział to jeden głos, jedna akcja to jeden głos. Posiadam jako właściciel 15% udziałów lub akcji. Nie chcę być "wygłosowany" z funkcji właściciela. Natomiast prawo do zarządu to mógłbym tylko sprzedać lub przekazać cesją. I to powinno być jasne i nie do podważenia, że w statucie firmy "norma niższa przykrywa normę wyższą".
  Jasne?
 • @nikander 22:27:22
  Nikander- powiedz mi, jaka byłaby zasada powstawania takich firm, gdyby ŻADEN właściciel nie chciał na taką formę się zdecydować ?

  Czy byłoby tak, jak z tworzeniem kołchozów na Ukrainie w latach 20-tych ?

  Czy "zachęcalibyście" właścicieli firm do "współdzielenia" się własnością ?

  Jak to TECHNICZNIE byłoby wykonywane ?
 • @Ultima Thule 22:31:42
  Wiadomo jak. Przecież to proste.

  Albo się współdzielisz, albo kałach i pod ścianę.

  Dał nam przykład bojownik o "sprawiedliwośc społeczną" - krwawy Feliks - gorące serce.

  :-)

  Pozdrawiam
 • @thot 22:15:01
  O ile pamiętam, to przed wojną były zapoczątkowane prace nad kodeksem firm prywatnych, tzn firm z nierozdzieloną funkcją właściciela i zarządcy. Wojna je przerwała. Mamy zatem teraz takie idiotyzmy jak "jednoosobowa spółka skarbu państwa" lub "spółka jednoosobowa". Mnie to się kojarzy z onanizmem...
  To tak w nawiązaniu do "zawiązywania buta dżdżownicą".
 • @nikander 22:36:51
  Firma z nierozdzieloną funkcją właściciela i zarządcy, to obecnie tak zwana indywidualna działalność gospodarcza.
 • @nikander 22:27:22
  Józek - bój się Boga!!! Nic nie jest JASNE w Twojej wypowiedzi

  Są udziały i akcje uprzywilejowane co do głosu...nie jest zdanie prawdziwe jeden udział - to jeden głos

  Jeżeli Ty posiadasz 15 % to moze ktoś inny posiada 50 %? Jezteś więc włascicielem mniejszościowym!

  A niby dlaczego nie miałbys być przegłosowany, powiedz mi!

  Właścicielem 15% zawsze jestes do momentu podniesienia kapitału zakładowego w spółce - nie można Ciebie wygłosować z funkcji własciciela --- dlatego mówię Ci czytaj na dobranoc kodeks spółek handlowych...cobyś nam bajek na dobranoc nie opowiadał

  A skąd Ty wymysliłeś sobie, że możesz prawo do zarzadu sprzedać lub zrobić cesją...gdzie to jest napisane w ksh?
  a ostatnie zdanie: "I to powinno być jasne i nie do podważenia, że w statucie firmy "norma niższa przykrywa normę wyższą". - jest dla mnie zagadką ...
 • @thot 22:44:54
  myślę, że mamy tutaj zagadkę, ale z innej dziedziny, niż ekonomia ...
 • @Ultima Thule 22:54:27
  Ktoś kiedyś powiedział, że pacjentem mozna zostać bez względu czy ma się jakiś tytył.... kaftan kazdego przyjmie!

  Problem tkwi w tym, dlaczego lunatycy, potrafią nie lunatyków, przekonać, aby wychodzili przez okno po światle latarki
 • sam siebie pałą
  Jak można "6. Skuteczna działalność antymonopolowa państwa i dbałość o uczciwą konkurencję. Obrona praw konsumentów i usługobiorców oraz strategiczna ochrona rynku krajowego.", kiedy: "2. Przywrócenie dominującej własności państwowej w krajowych bankach i instytucjach finansowych oraz przestrzeganie państwowego monopolu emisji pieniądza i kreowania kredytu. Koncentracja polskiego kapitału i jego zaangażowanie inwestycyjne w obiektach priorytetowych.
  3. Zachowanie i przywrócenie własności państwowej przedsiębiorstw w dziedzinach o znaczeniu strategicznym oraz w podstawowej infrastrukturze gospodarczej." Państwo ma prowadzić 90% działalności gosp. w Polsce i jeszcze dbać o "uczciwą" konkurencję?!!?!! To tylko pierwsze primo!
  Po drugie primo: Jak Państwo będzie kreować pieniądz i kredyt to po co podatki w ogóle? Ile potrzebuje, tyle sobie wydrukuje
 • @fosforek 23:32:41
  "...Jak Państwo będzie kreować pieniądz i kredyt to po co podatki w ogóle? Ile potrzebuje, tyle sobie wydrukuje"
  Ty chyba zwariowałeś!? A gdzie znajdą pracę nieumiejący i niechcący robic NIC...albo profesurowie ?!
 • @seedam 01:04:33
  Profesurowie będą współtworzyć klasy konfucjańskie za pieniądze Chińczyków. Myślicie, że tylko Rybiński to potrafi?
 • @Maciej H 01:25:01
  Jezu ! Maciek, aleś mnie przestraszył ! Przeszukałem cały pokój i nikogo nie znalazłem ! Kogo miałeś na myśli, zadając pytanie do liczby mnogiej ?
 • Zupełnie nie rozumiem krytyki tego programu
  Chyba osoby krytykujące żyją nie ze swojej pracy a z okupacyjnego opodatkowania pracy innych. Bo z całą pewnością Sytem Prof Bojarskiego zagoni nierobów do roboty, utnie ich spekulacyjne gadania i działania. Więc chyba dlatego taki tutaj szturm na ta ideę:-)
 • Krytykujący ideę uprawiają nie krytykę a...
  krytykanctwo, polegające na obrzucaniu błotem sloganów, bez merytorycznej polemiki. Widac w tym wiele złości i chyba obawy o utratę konfitur. Więc chyab wiadomo jakiego pochodzenia jest ta krytyka. SGR bardzo pozytywnie ocenił Papież Jan Paweł II, więc chyba to krytykanctwo ma także i podłoże religijne. Chyba uaktywniły sie siły dobrze opłacanych funkcjonariuszy Globalnego Kapitału, bo SGR jest zagrożeniem dla jego ineteresów. Przecież upaństwowienie strategicznych branż to praktycznie odebranie tego bardzo ważnego i lukratywnego kawałka tortu własnie Globalnemu Kapitałowi, który dopiero co zrabował te branże. Tak można by tą logikę ciągnąc bo temat jest szeroki. Ale wskazałbym jeszcze na krótkowzrocznośc wszystkich funkcjonariuszy GK. Otóż jak chyba widzicie, GK kładzie naszą (i nie tylko) gospodarkę. I wasze status quo może stoi na bardzo chwiejnych nogach. Przekonają się o tym już niedługo całe rzesze urzędników administracji państwowej (juz zapowadane są ciecia stanowisk i płac w urzędach skarbowych a szykuje się likwidacja ok 140 sądów rejonowych), którzy też żyją w tym złudnym status quo.
 • Ciekawe jak to zwykli ludzie...
  bronią wielkich fortun innych ludzi, którzy z racji wiekszego udziału w eksploatacji przestrzeni gospodarczej powinni brac w związku z tym większy udział obciążeniach utrzymania Państwa. Chyba działa tutaj magia telewizora i ułuda i nadzieja udziału w wielkim swiecie seriali amerykańsko-brazylijskich. Jest to chyba znakomity temat dla socjologa
 • @Jan Paweł 07:13:02
  Ten tekst jest niestety nie do obrony. Jest słaby i w fałszywym świetle prezentuje SGR. Dlatego więcej z niego szkody niż pożytku.
  A to, że krytyka nie jest merytoryczna? Tak tu już jest. Pod każdym z 3 moich tekstów na temat sprawiedliwości społecznej było kilkadziesiąt komentarzy i na palcach jednej ręki można policzyć te merytoryczne.

  Aby jednak nie spotkać się z zarzutem, że też się przyłączyłem, poddam krytyce pierwszy z brzegu zapis:

  1. Skuteczne zaangażowanie państwa w utrzymanie trwałego, wysokiego wzrostu gospodarczego, łagodzącego wahania koniunkturalne, z bezpośrednim udziałem państwa w działalności inwestycyjnej. Długoterminowe, strategiczne programowanie rozwoju kraju i konsekwentne działania realizacyjne.

  Najpierw jakość tekstu:
  Jakie znaczenie poza perswazyjnym ma tu przymiotnik "skutecznie"? Albo się coś zrobi (i jest skutecznie) albo nie.
  Jak taki wysoki i trwały wzrost osiągnąć? Program powinien chyba pokazywać jak, a nie co.
  W jaki sposób wysoki wzrost gospodarczy łagodzi wahania koniunkturalne?
  Jeśli się tworzy program strategiczny, to chyba po to by go realizować? Po co ten dopisek o działaniach realizacyjnych? To jest taka naukowa nowomowa.

  Meritum:
  Mamy tu dwa postulaty:
  1. Udział państwa w gospodarce poprzez inwestycje państwowe.
  2. Programowanie strategiczne.

  ad 1.
  Działania inwestycyjne państwa w obecnym systemie to zwykła grabież (inwestycje z pieniędzy nas wszystkich służą tylko wybrańcom).
  Niektóre inwestycje państwowe są do obrony - na przykład jeśli dotyczą infrastruktury. A i tak obecnie rządzącej mafii nie dałbym na to ani złotówki. Ja mieszkam koło trasy E4. Przejeżdża tędy dziennie kilkanaście tysięcy samochodów. Niby dużo. Ale dwupasmowa droga ekspresowa ma przepustowość dużo większą. Budują nam autostradę. Gdy kiedyś Ukraińcy postawią po swej stronie, to czas przejazdu do Lwowa do Krakowa skróci się o 30 minut, co przy czasach oczekiwania na granicy jest nic. A różnica w kosztach budowy przeogromna. No i będziemy mieli dalszy wzrost opłat. Do Rzeszowa będę jeździł pewnie dłużej - bo po jaką cholerę mam płacić?
  Państwo inwestuje na przykład w naziemną telewizję cyfrową, co służy tylko i wyłącznie utrzymaniu monopolu medialnego w obliczu rozwoju iTV.
  A poza infrastrukturą jest jeszcze gorzej. Stadiony do gry w dyscyplinę, której się u nas nie uprawia są wymownym przykładem.
  Ja tam bym wolał, by mafia ustanowiła sobie oficjalny fundusz łapówkowy i niech państwo z niego oficjalnie płaci wszystkim członkom rządu co się załapią za wszystko na co mają ochotę (z lotem na księżyc włącznie). Może będzie nas to kosztować więcej, ale straty społeczne nie będą aż takie.

  ad 2.
  Programowanie strategiczne w obecnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji to coś wręcz niemożliwego. Ponadto takie programowanie można robić, jeśli jesteśmy zadowoleni ze stanu obecnego i chcemy go rozwijać. A tak raczej nie jest.
 • Karol Marks byłby dumny!!
  Może od razu niech Pan przytoczy źródło: "Kapitał" czy coś tam.
  Ręce opadają:(
  pozdr.
 • @thot 22:44:54
  "...A skąd Ty wymysliłeś sobie, że możesz prawo do zarządu sprzedać lub zrobić cesją...gdzie to jest napisane w ksh?..."

  Ja sobie to wymyśliłem, bo uważam, że na Maurycym Allerhandzie (też rzeszowianinie) nie skończyła się nasza wyobraźnia organizatorska. To go nie ma i to właśnie ma być!
  Jesteś już dojrzałym chłopcem i wiesz, ze tam gdzie chodzi o pieniądze tam sentymentów nie ma. Atakowany jest każdy przedsiębiorca, który nie ma kasy zorganizowanie obrony. Później cała armia prawników żyje z szukania wad prawnych umów. Dlatego prawo powinno być jasne. Jeden dodatkowy rozdział w kodeksie spółek, to przecież nie problem. Widzę, że prof Bojarski też widzi potrzebę legislacji w tym obszarze.
 • @Ultima Thule 22:03:14
  "- podatek katastralny (przecież to pomysł na WYDZIEDZICZENIE NARODU !!!)"
  ===========

  Nie mogę uwierzyć że wreszcie się w czymś zgadzamy :):):) To święto nowe musi być na NE. Natomiast inne kwestie głupie takie nie są, byle ich traktować kalką z PRL.

  "pełne zatrudnienie
  - roboty publiczne
  - hufce pracy (!!!)"

  Co w tym złego?
 • Jerzy Wawro 9:58:09
  Ma Pan rację co do obecnych inwestycji, że nie mają one znaczenia gospodarczego a tylko i wyłacznie doraźne, polityczne, więc w tym kontekście planowanie gospodarcze jest jak najbardziej potrzebne. O Mafii juz tyle napisano że trezba to pominąc. Natomiast słusznie Pan uważa że doczepiac (ewentualnie) mozna się jedynie do szczegółów idei SGR, ale co do kierunku to chyba obecnie Polska (ale chyba i inne kraje, Orban np zakzuje ekspansji GK m.in poprzez zakaz budowy niszczących całą gospodarkę, hipermarketów), nie mają innego wyjscia, by jakoś wyjśc na gospodarczą prostą. Uważam że nie trzeba się zrażac krytykantami, mającymi swój interes w obecnym status quo (na chwiejnych nogach:-). Pozdrawiam
 • Ktos tu (czy gdzieś indziej, juz nie pamietam) napisał, że...
  Niemcy odchodzą od SGR:-)... To nie Niemcy odchodzą od SGR, bo Niemcy i inne kraje zachodnie, mają juz od dawna SGR we krwi. To właśnie GK coraz bardziej rozciąga ekspansję także na te kraje. Nikt doborowolnie nie odda swojego warsztatu pracy z którego żyje cała rodzina, młode pokolenia dorastają w klarownych perspektywach (nie muszą emigrowac za chlebem) i wszyscy dookoła żyjąc w taki sposób widzą w SGR wartośc nadrzędną, zasadniczą swojego bytu indywidulanego, regionalnego ale i narodowego. Nikt dobrowolnie nie zamieni tego na głodowe pensje w hipermarketach. Co za absurdy ludzie wypisują!:-)
 • @seedam 01:44:41
  Przepraszam. Mój umysł nie był w trybie "odpowiadam konkretnie Tobie", ale raczej "Piszę do was wszystkich (czytających) w nawiązaniu do tej konkretnej wypowiedzi". Pewnie powinienem był to inaczej oznaczyć w tytule.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31